Unieke eindtijd voorspellingen in het boek Openbaring.


Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  HSV
Aan anderen, God, of de omstandigheden de schuld geven  NBG

Abrahams geloof op de proef gesteld HSV

Abrahams geloof op de proef gesteld NBG

Abrahams roeping NBG

Abrahams roeping HSV

Alle dingen werken mee ten goede HSV

Alle dingen werken mee ten goede NBG

Alle ijver voor de deugden HSV

Alle ijver voor de deugden NBG

Ananias en zijn vrouw Saffira HSV

Ananias en zijn vrouw Saffira NBG

Avondmaal HSV

Avondmaal NBG
Bemoedigende woorden  HSV
Bemoedigende woorden  NBG

Bemoei je met je eigen zaken  HSV/NBG

Bewaar uzelf HSV

Bewaar uzelf NBG

Bidden relatie met God HSV

Bidden relatie met God NBG

Bijbelstudie over de hel HSV

Bijbelstudie over de hel NBG

Bijna niet te geloven en toch waar HSV

Bijna niet te geloven en toch waar NBG

Blijdschap geeft kracht  NBG

Burn out - burn in HSV

Burn out - burn in NBG

Christus, de Eerstgeborene  HSV

Christus, de Eerstgeborene  NBG

Christus leeft in mij (Gal. 2:20)   HSV

Christus leeft in mij (Gal. 2:20)   NBG

Cornelius de hoofdman HSV

Cornelius de hoofdman NBG
Daniël 1  HSV

Daniël 1  NBG
De analyse van Jacobus  HSV

De analyse van Jacobus  NBG
De beek Gods is vol water HSV

De beek Gods is vol water NBG

De Bijbel bewijst zichzelf  HSV
De Bijbel bewijst zichzelf  NBG

De Bijbelse positie van de vrouw  HSV/NBG

De binnenkamer HSV

De binnenkamer NBG

De boekenlegger in het Boek  HSV

De boekenlegger in het Boek  NBG

De Cusjiet en het luipaard HSV

De dienst van de engelen Gods HSV

De dienst van de engelen Gods NBG

De doorn in het vlees  HSV
De doorn in het vlees  NBG
De eindtijd HSV

De eindtijd NBG

De Ethiopiër en de panter NBG

De gaven van de Geest  NBG
De gaven van de Geest  (PowerPoint presentatie)

De gelijkenis van de tien maagden  HSV

De gelijkenis van de tien maagden  NBG

De gelijkenis van de zaaier

De genezing van Naäman  HSV

De genezing van Naäman  NBG
De grote liefde van Christus  HSV

De grote liefde van Christus  NBG

De grote liefde van de Vader  HSV
De grote liefde van de Vader  NBG

De heerlijkheid van de hemel en de ernst van de hel

De Heilige Geest  HSV
De Heilige Geest  NBG
De juiste wijze om Jezus dagelijks na te volgen  HSV
De juiste wijze om Jezus dagelijks na te volgen  NBG

De Leraar ter gerechtigheid

De liefde wordt niet verbitterd

De Koningin van Seba NBG

De Koningin van Sjeba HSV

De maat waarmee u meet   HSV

De maat waarmee gij meet NBG

De Man van rust
De profeet Amos  HSV
De profeet Amos  NBG

De profeet Haggaï en wij   HSV
De profeet Haggaï en wij   NBG
De profeet Micha   HSV
De profeet Micha   NBG

De rijke dwaas HSV

De rijke dwaas NBG

De rijke man - de arme Lazarus   HSV
De rijke man - de arme Lazarus   NBG

De Samaritaanse vrouw  HSV

De stad van de levende God HSV

De stad van de levende God NBG

De storm op het meer HSV

De storm op het meer NBG

De tempelbeek HSV

De tempelbeek NBG
De toorn van God  HSV

De toorn van God  NBG
De troostrijke namen van God  HSV
De troostrijke namen van God  NBG

De verloren zoon  HSV
De verloren zoon  NBG

De verzoeker  HSV

De verzoeker  NBG

De waarheid vinden over de brede en de smalle weg HSV

De waarheid vinden over de brede en de smalle weg NBG

De wederkomst  HSV

De wederkomst  NBG

De wedloop lopen  HSV

De wedloop lopen  NBG

De wijsheid in het boek Spreuken  HSV
De wijsheid in het boek Spreuken  NBG

De wijsheid van boven HSV

De wijsheid van boven NBG

De zaligsprekingen HSV
De zaligsprekingen NBG

De zegen uit numeri 6 HSV

De zegen uit numeri 6 NBG

De zekerheid van de gebeds verhoring HSV

De zekerheid van de gebeds verhoring NBG
De zeven gemeenten (Efeze) HSV

De zeven gemeenten (Efeze) NBG

De zonnigste gemeente: Filippi  HSV
De zonnigste gemeente: Filippi  NBG

Dien de Heere met blijdschap HSV

Dien de Heere met vreugde NBG

Dit is de dag  HSV

Dit is de dag  NBG

Doet alles zonder morren HSV

Doet alles zonder morren NBG

Dood en leven zijn in de macht van de tong   HSV

Dood en leven zijn in de macht der tong        NBG
Dood geloof

Een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Een gaatje in de melkkan

Een grote Hogepriester
Een Koningskind HSV

Een Koningskind NBG

Een macht op het hoofd HSV

Een macht op het hoofd NBG

Een mentor - bijbels gezien

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw HSV

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw NBG

Een sentimentele of een Bijbelse God  HSV
Een sentimentele of een Bijbelse God  NBG

Een uitverkoren geslacht

Een visuele sprake

Een volkomen hart ontvangt kracht

Een Vriend die kan meevoelen

Elia de profeet

Elia toen en later

Elisa, de man Gods  HSV
Elisa, de man Gods  NBG
Enkel vreugde - Jacobus 1

Er is meer dan vergeving alleen HSV

Er is meer dan vergeving alleen NBG

Esther HSV

Esther NBG

Fijngevoeligheid

Galatenbrief

Gamaliël

Gebeurtenissen rondom Jezus sterven

Geef de duivel geen plaats  HSV
Geef de duivel geen voet    NBG

Geen beloften zonder voorwaarden  NBG

Geestelijke groei  HSV

Geestelijke groei  NBG

Geheimenissen

Gehoorzaamheid des geloofs  HSV

Gehoorzaamheid des geloofs  NBG

Geloof niet elke geest  HSV
Genade - wat houdt dat in

Genesis - wording - schepping

Gezegend zij God Efeze 1

Gideon HSV

Gideon NBG

Gij zijt gestorven

God is bij machte

God is groter dan uw probleem

Gods naam geeft Zijn wezen weer  HSV
Gods naam geeft Zijn wezen weer  NBG

Gods vaderhart  HSV
Gods vaderhart  NBG

Grijp het eeuwige leven

Habakuk  HSV

Habakuk  NBG
-

Hebreeën 1   HSV voorwoord

Hebreeën 1   HSV  …………  De Zoon: aan God gelijk

Hebreeën 2   HSV deel 1 …..  De Zoon: aan mensen gelijk

Hebreeën 2   HSV deel 2 …..  De Zoon: aan mensen gelijk
Hebreeën 3   HSV ………….  Verhard uw hart niet

Hebreeën 4   HSV ………….  Hij kan met ons meevoelen

Hebreeën 5   HSV ………….  Zijn strijd was intens

Hebreeën 6   HSV ………….  Jezus: onze Voorloper

Hebreeën 7   HSV ………….  Wie is Melchizedek

Hebreeën 8   HSV ………….  Zo’n grote Hogepriester

Hebreeën 9   HSV ………….  Dode werken dienen God niet

Hebreeën 10 HSV ………….  De nieuwe en levende weg
Hebreeën 11 HSV deel 1 …..  Geloofsgetuigen
Hebreeën 11 HSV deel 2 …..  Geloofsgetuigen

Hebreeën 12 HSV ………….  Onze God is een verterend vuur
Hebreeën 13 HSV ………….  Laatste aansporingen en groet
-

Hebreeën 1     NBG

Hebreeën 2     NBG

Hebreeën 3     NBG

Hebreeën 4     NBG

Hebreeën 5     NBG

Hebreeën 6     NBG

Hebreeën 7     NBG

Hebreeën 8     NBG

Hebreeën 9     NBG

Hebreeën 10   NBG

Hebreeën 11   NBG

Hebreeën 12   NBG

Hebreeën 13   NBG

-

Hemelvaart

Henoch -Reuzen - Noach

Het boek Ezra HSV

Het boek Ezra NBG

Het boek Ruth HSV

Het boek Ruth NBG

Het bijzondere leven van Job  HSV
Het bijzondere leven van Job  NBG

Het einddoel des geloofs       NBG
Het einddoel van het geloof  HSV
Het evangelie van Mattheus

Het grote gebod  HSV

Het grote gebod  NBG
Het grote geheim   HSV

Het grote geheim   NBG  

Het huwelijk en andere relatievormen HSV

Het huwelijk en andere relatievormen NBG

Het levende water  HSV

Het levende water  NBG

Het levenseinde van Salomo en van Job  HSV

Het levenseinde van Salomo en van Job  NBG

Het lijden en sterven van Jezus
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  HSV
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  NBG

Het onze Vader HSV

Het onze Vader NBG

Het opstandingslichaam HSV

Het opstandingslichaam NBG

Het voorhangsel - Zijn vlees

Het Woord Johannes 1

Hoedt de kudde Gods

Hosea

Iets over de gemeente HSV

Iets over de gemeente NBG

Ik kom tot u HSV

Ik kom tot u NBG

Ik vermag alle dingen

Ik ben  

In Christus

Jaag naar godsvrucht

Jacobus 1

Jacobus de rechtvaardige

Jacobus schiet in de roos

Jaïrus HSV

Jaïrus NBG

Jeremia  HSV

Jeremia  NBG

Jericho's muren ...

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   HSV

Jesaja: Iets over zijn leven en sterven   NBG

Jesaja 30 Stilheid en vertrouwen

Jesaja 40 Kracht en rust voor vermoeiden NBG

Jesaja 41 Ik sterk u  NBG

Jesaja 41 Ik sterk u  HSV

Jesaja 43 het oude - het nieuwe

Jesaja 55 Kom tot de wateren

Jezelf misleiden

Jezus door zondares gezalfd
Jezus, God gelijk  HSV

Jezus, God gelijk  NBG
Jezus versus satan

Johannes, de discipel die Jezus liefhad  HSV

Johannes, de discipel die Jezus liefhad  NBG

Johannes de doper

Johannes tweede brief HSV

Johannes tweede brief NBG

Jona HSV -  een bijzonder boekje van vier hoofdstukken

Jona NBG - een bijzonder boekje van vier hoofdstukken

Joodse sabbat of geestelijke sabbat

Jozef deel 1  NBG
Jozef deel 2  NBG

Kaleb en zijn dochter Aksa

Kan een kind van God verloren gaan

Kerst: Maria, voorbeeld christenjeugd

Kerst: Jezus, dienen en geven

Kerst: Jezus, de Koning Knecht

Kerst: De genade Gods is verschenen

Kerst: Een Kind is ons geboren

Kerst: Het Woord is vlees geworden
Kerst: Maria en Elisabeth  HSV
Kerst: Maria en Elisabeth  NBG
Kerst: Simeon en Hanna  NBG
Kerstklanken in PowerPoint

Klaagliederen

Koning Asa HSV

Koning Asa NBG

Koning Manasse

Korte overdenkingen:

  - Als hij sterft, gaat het gebeuren.
  - Bemoei je met je eigen zaken.

  - De bloedzuiger heeft twee dochters.
  - De duivel liep in de val.

  - De juiste wijze om Jezus dagelijks na te volgen.

  - De wijze Salomo verloor zijn wijsheid.

  - Een boos ongelovig hart

  - Een grote Hogepriester

  - Een heerlijke verandering

  - Een ‘jonge’ vader van 162 jaar

  - Een nieuwe schepping

  - Een onmetelijk schaakbord
  - En zij zingen bij reidans
  - Geen leugentjes om bestwil

  - God beschikt al onze paden

  - Goede dagen zien

  - Het boek van Henoch

  - Het roepen van de vier cherubs

  - Hij zal heerlijk voorzien

  - Onze haren zijn alle geteld

  - U in dorre streken verzadigen

Kwaadsprekerij

Laten we elkander liefhebben

Leg af alle kwaadheid  

Liefde - wat is liefde

Liefde 1 Cor. 13 HSV

Liefde 1 Cor. 13 NBG

Lijden in het vlees

Maak het leven fijn HSV

Maak het leven fijn NBG

Maleachi

Marcus 1 1-13

Meer deel krijgen aan de natuur van Jezus  HSV

Meer deel krijgen aan de natuur van Jezus  NBG

Met Christus opgewekt Col. 3

Mij liefhebben: Mijn geboden in acht nemen  HSV

Mij liefhebben: Mijn geboden bewaren  NBG
Nabal, Abigaïl, David  HSV
Nabal, Abigaïl, David  NBG

Natuurrampen en klimaat veranderingen  HSV

Natuurrampen en klimaat veranderingen  NBG

Nehemia, de man Gods  NBG

Nehemia, de man Gods  HSV

Niet langer een slaaf van de zonde

Nieuwjaars boodschap  NBG

Nieuwjaars boodschap  HSV

Nooit meer moedeloos

Obadja

Oefent ook gij geduld HSV

Oefent ook gij geduld NBG
Om over na te denken  HSV

Om over na te denken  NBG

Ongestoorde rust

Onredelijk behandeld

Ons spreken HSV

Ons spreken NBG

Onze grote Hogepriester

Onze hoop

Onze lichte verdrukking HSV
Onze manier van reageren  HSV
Onze manier van reageren  NBG

Onze roeping en verkiezing HSV
Onze roeping en verkiezing NBG

Oordelen beoordelen zichzelf oordelen

Opbouw voor een gelovig gebed om genezing  HSV

Op zoek naar waarachtig geluk HSV

Op zoek naar waarachtig geluk NBG

Openbaring 1

Openbaring 3 -  Philadelphia
Openbaring 3 -  Laodicea

Openbaring 12 - Oorlog in de hemel

Openbaring 21 - Nieuwe hemel en aarde

Opmerkelijk woorden Paulus en Petrus

Overwin het kwade HSV

Overwin het kwade NBG
Paas- Pinkster- Loofhuttenfeest

Pasen, de diepere betekenis HSV

Pasen, de diepere betekenis NBG

Pasen, de opstanding  HSV

Pasen, de opstanding  NBG

Paulus geboorte jeugd bekering HSV

Paulus geboorte jeugd bekering NBG

Philippi 1e gemeente Europa

Pinksterfeest HSV

Pinksterfeest NBG

Prediker    HSV

Prediker    NBG
Psalmen -  Inleiding  HSV

Psalmen -  Inleiding  NBG

Psalm 1     HSV    -  Welzalig de man, die Gods wet overdenkt.

Psalm 1     NBG   -  Welzalig de man, die Gods wet overpeinst.

Psalm 16   HSV    -  In de heiligen  vind ik al mijn vreugde.
Psalm 16   NBG   -  De heiligen zijn de heerlijken in den lande.

Psalm 18   HSV    -  Met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18   NBG   -  Met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 19   HSV    -  De hemel vertelt Gods eer.

Psalm 19   NBG   -  De hemelen vertellen Gods eer.

Psalm 20   HSV    -  Wij zullen juichen over Uw heil.

Psalm 20   NBG   -  Wij willen juichen over Uw overwinning.

Psalm 23   HSV    -  De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.

Psalm 23   NBG   -  De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.

Psalm 25   HSV    -  Heere, maak mij Uw wegen bekend.

Psalm 25   NBG   -  Heere, maak mij Uw wegen bekend.

Psalm 32   HSV    -  Ik onderwijs u en leer u; mijn oog is op u.

Psalm 32   NBG   -  Ik leer en onderwijs u; mijn oog is op u.

Psalm 34   HSV    -  Proef en zie, dat de Heere goed is.

Psalm 34   NBG   -  Smaakt en ziet, dat de Heere goed is.

Psalm 45   HSV    -  Mijn hart brengt een goed woord voort.

Psalm 45   NBG   -  Mijn hart trilt van blijde woorden.

Psalm 68   HSV    -  Dag aan dag overlaadt Hij ons.

Psalm 68   NBG   -  Dag aan dag draagt Hij ons.

Psalm 80   HSV    -  O God van de legermachten, breng ons terug.

Psalm 80   NBG   -  O God der heerscharen, herstel ons.
Psalm 91   HSV    -  Gods bescherming in gevaren.
Psalm 91   NBG   -  Godsvertrouwen in gevaren.

Psalm 92   NBG   -  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Psalm 103  HSV   -  Vergeet niet één van Zijn weldaden.

Psalm 103  NBG  -  Vergeet niet één van Zijn weldaden.

Psalm 107  NBG  -  Hij maakt de storm tot een zacht suizen.

Psalm 119  NBG  -  In Uw inzettingen zal ik mij verlustigen.

Psalm 121-133-134  HSV  : Bedevaarts liederen.
Psalm 121-133-134  NBG : Bedevaarts liederen.
Psalm 139 HSV   -  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend gemaakt ben.

Psalm 139 NBG  -  Ik loof U omdat ik gans wonderbaar ben toebereid.

Richter Ehud en wij  HSV

Richter Ehud en wij  NBG

Romeinen inleiding en vragen

Romeinen 1

Romeinen 6

Romeinen 7

Samuël

Schatgraven in Deuteronomium

Schatgraven in Exodus
Schatgraven in het boek Ezechiël   HSV
Schatgraven in het boek Ezechiël   NBG

Schatgraven in Kronieken

Simeon en Hanna

Spreekt iemand - dient iemand

Sprekende gebeurtenissen

Spreuken

Sterven is winst

Stilheid en vertrouwen HSV

Stilheid en vertrouwen NBG

Struikelen

Titus 1

Titus 2
Troonwagen visioen Ezechiël HSV

Troonwagen visioen Ezechiël NBG

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk HSV

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk NBG

Trouwen scheiden hertrouwen

U bent het zout van de aarde HSV

U bent het zout van de aarde NBG

Uit God geboren HSV

Uit God geboren NBG

Unieke eindtijd voorspellingen in het boek Openbaring.

Uw Vader weet wat u nodig hebt HSV

Uw Vader weet wat u nodig hebt NBG
Verblijdt u   HSV
Verblijdt u   NBG

Vermaant elkander dagelijks

Vernieuwd van dag tot dag HSV

Vernieuwd van dag tot dag NBG

Vertrouw niet iedere geest  NBG
Verzoeking - beproeving

Volmaaktheid een spookwoord HSV

Volmaaktheid een spookwoord NBG

Vreugde

Vroeger en nu

Waakt en bidt

Wat een kostbare roeping Efeze 3 en 4

Wat Jezus voor mij betekent

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  HSV

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen  NBG

Wat wij zeggen heeft gevolgen  HSV
Wat wij zeggen heeft gevolgen  NBG

Wedergeboorte

Wees blijde in de hoop NBG

Weest ook gij bereid

Weet gij niet

Werkelijk vrij HSV

Werkelijk vrij NBG

Werken des geloofs

Werpt al uw zorgen op Hem HSV

Werpt al uw zorgen op Hem NBG

Wet en evangelie

Wetmatigheid wip 2 Cor. 4 vers 10

Wie is Marcus NBG

Wie is Markus HSV
Woestijnlessen NBG

Woestijnlessen HSV

Woorden wekken voorbeelden trekken

Zacharia, een aktueel bijbelboek ook voor deze eindtijd  HSV

Zacharia, een aktueel bijbelboek ook voor deze eindtijd  NBG

Zeven belangrijke woorden des levens NBG
Zeven belangrijke woorden des levens  HSV

Zichzelf verloochenen

Ziekenzalving

Zijn goedheid en verdraagzaamheid

Zitten, wandelen en standhouden  HSV

Zitten, wandelen en standhouden  NBG

Zonen en dochters van God

Zware tijden - tijden van verademing

 


Tekst voor elke dag
Herziene  Staten Vertaling
Naar boven

#top

Izaäk (83 jr.)

 en Maria

Venema

Gezinsfoto

Getrouwd
in 1960

#topDe laatste dagen


Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.  
De mensen zullen zijn:  


Egoïstisch, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant.


Ze zullen God lasteren,

geen ontzag tonen voor hun ouders,

ondankbaar zijn en niets heilig achten.


Zij zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek,

onbeheerst en wreed.


Zij zullen het goede haten,

 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn.


Het genot zullen zij meer liefhebben dan God.


(2 Tim. 3)

Ik mag Gods gelukkige dienaar zijn, die met vreugde water schept uit de beek Gods, die altijd vol is, om dat te geven aan een ieder, die het maar wil ontvangen.

De laatste dagen

#beneden

Voor contact
of vragen:

izvenema@kpnmail.nl

Evangelist
in Zuid-Nederland
en België